Полезно

Условия за закупуване на недвижимо имущество в Гърция

imotivgarciaЧужденците членове на ЕС могат лесно да закупят имот в Р.Гърция. За целта е необходимо издаването на данъчен номер в Гърция. С това се заема нашата агенция. Неоходимите документи са:

imotivgarcia Лична карта

imotivgarcia Акт за раждане преведен на гръцки

imotivgarcia Удостоверение за постоянно жителство от общината в която живее - преведено и легализирано

imotivgarcia Удостоверение за граждански брак преведен на гръцки

imotivgarcia Пълномощно от купувача към счетоводителя за издаването на данъчния номер и подаване на годишната данъчна декларация (издава се на място)

imotivgarcia С тези документи се издава данъчен номер на купувача.

Той струва 100€, от които 50€ са за нотариуската, при която правите пълномощно на счетоводителката, за да издаде данъчният номер и всяка година да подава данъчната ви декларация и 50€ са за счетоводителката, която издава този данъчен номер.

imotivgarcia В случай че купувачът желае да издаде и банкова сметка в гръцка банка ще е необходимо да представи данъчна декларация от НАП за получени доходи от предходната година или служебна бележка от местоработата за заплатата, която получава.Законността на имотите в Р.Гърция е напълно гарантирана, тъй като по новите закони се изисква документ от строителен инженер, че няма надвишена квадратура, промяна в разрешителното за строеж и каквито и да било други промени в структурата и вида на имота. Ако има такива те трябва да бъдат узаконени преди покупко-продажбата за сметка на продавача и да бъде предоставен съответният документ на нотариуса. Ако бъде издаден фалшив документ от строителният инженер, той губи правото си на дейност завинаги. Същото се случва и с нотариусите които изповядат сделка без такъв документ и с непълна папка от задължителните документи при изповядването на сделки. Агенцията ни работи с имоти, при които е подписан ексклузивен договор с продавачите и за които имаме предварителна информация. Екипите ни от адвокати, инженери, както и нотариусите с които работим, проверяват подробно всички имоти при подписването на ексклузивният договор за продажба с агенцията. Така цялата информация е достъпна и до потенциалният купувач преди покупката.

imotivgarcia Допълнителна информация:

imotivgarcia Годишният данък на имот е около 3€-4€ за 1кв.м. застроена площ. Пример 60кв.м. х 3€ =180€

imotivgarcia Годишният данък на земята е 1,5€ за 1 декар.

imotivgarcia Данък по прехвърлянето на имота заедно с нотариалните такси и агенцията по вписванията са 6% върху данъчната оценка, която в почти всички случаи е по-ниска от продажната цена. Агенцията ни разполага с приблизителните разходи по прехвърлянето на всеки имот и те могат да бъдат дадени на потенциалният купувач.

imotivgarcia Прехвърлянето на вече съществуващи партиди за ток и вода струват около 40€. Ако жилището е ново и няма водомер и електромер те струват съответно 248€ (вода) около 450€ (ток).

imotivgarcia Агенцията ни се заема с менажирането на имотите след покупко-продажбата, вписването в кадастъра, поддаването на годишните данъчни декларации, плащането на сметки.